De Morgenster: meer dan goed onderwijs


De Morgenster onderwijst vanuit een evangelische levensbeschouwing: we erkennen dat God een doel heeft met de schepping en dat ieder leven uniek en zinvol is. We vinden het wezenlijk om de menselijke ontplooiing te zien in het licht van de gehoorzaamheid aan God. Onderwijs bereidt kinderen naar ons idee voor op de plaats die God voor hen heeft. Vanuit respect en waardering voor hun eigen gaven, talenten en leerstijl (persoonlijkheid), krijgen de kinderen daarom kennis aangereikt. Maar ook stimuleren we ze zelf ontdekkingen te doen en de bijbelse opdracht handen en voeten te geven.

Naast de verhalen die we uit de Bijbel vertellen gebruiken we daarnaast ook twee aanvullende  methoden  Jij bent Uniek  en Kids Dichtbij God.
Daarmee willen we het ontdekken van talenten en het groeien van het zelfvertrouwen van een kind ook een plek geven.
En  thema's gebed, aanbidding en Heilige Geest worden in de methode Kids Dichtbij Gode schoolbreed in elke groep besproken en natuurlijk  gaat het er om om samen dat in de praktijk te brengen en zo dichtbij God te leven.

(zie ook onder kopje  Doel)