Leren Leven in het Licht 


Kenmerken van ons onderwijs

De Morgenster onderscheidt zich van andere scholen doordat het hele team en het grootste deel van de ouders (minimaal 95%) de volgende uitgangspunten onderschrijft en toepast in het persoonlijk leven:

• We benadrukken de persoonlijke relatie met God
• We erkennen het gezag van de bijbel voor ons dagelijks geloof en ons dagelijks leven
• We onderschrijven de noodzaak het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in woord en daad

Deze uitgangspunten vormen het hart van ons onderwijs en bepalen in grote mate de omgang met elkaar, de sfeer in de school en zijn de basis van ons pedagogisch handelen.

Het is onze missie dat ieder kind een persoonlijke relatie met God krijgt en vanuit die positie de verworven kennis ten dienste stelt van de maatschappij. Voor een kind is dit wat ons betreft de beste voorbereiding op de toekomst. Daarom luidt ons motto: Leren Leven in het Licht.
 

Ons logo

Het logo van onze school laat zien dat op onze school Jezus centraal staat. Dat vindt u terug in het kruis van de t. Natuurlijk gaat het op onze school ook om kinderen. Elk kind mag er zijn. Elk kind is uniek. Elk kind is anders. Wij vertellen de kinderen: de wereld wacht op jou! Ieder kind heeft van God prachtige talenten en gaven ontvangen. Wij willen uit de kinderen halen wat in hen is gelegd. Je mag als kind worden wie je bent! De veelkleurigheid van het logo laat zien dat De Morgenster een geweldige multiculturele school is!

 

Ons schoollied: Leren Leven in het Licht

In 2007 werd bij het 20-jarig bestaan van De Morgenster ons schoollied geschreven. Het refrein laat zien wat het logo en de naam De Morgenster voor ons betekenen:


Leren Leven in het Licht
met uitgestrekte armen
naar elkaar uit zoveel landen.
Jezus' liefde kleurt ons hart en ons gezicht.
Hij is dichtbij, Hij is niet ver.
Hij is de held're Morgenster.
Heel ons leven is op Hem gericht.

 
Het logo is ontworpen door Adrienne Simons van Studio Mycupoft:  www.studio-mycupoft.nl