De Morgenster: uniek in Amsterdam Wie zijn wij?

De Morgenster is een veelkleurige basisschool waar kinderen hun unieke talenten ontwikkelen vanuit een inspirerende christelijke identiteit.
Kenmerkend is een benadering van kinderen vanuit liefde, veiligheid en aandacht voor de eigen unieke identiteit. Onze leerlingen komen uit meer dan 25 verschillende culturele achtergronden en groeien hier op als wereldburgers.
De wereld wacht op jou is onze slogan. We hebben een gedifferentieerde aanpak met passend aanbod voor extra ondersteuning en met een plusklas voor meer uitdaging.
Leven in het licht is onze tweede slogan die met overtuiging door ons team inhoud gegeven wordt, omdat we naast kennis en vaardigheden God als basis zien. Jezus Christus is het licht voor de wereld en heet zelf de stralende Morgenster in de Bijbel. Die gezamenlijke eenheid in geloof maakt onze dynamische en diverse school tot een bijzonder waardevolle plek van leren en ontwikkelen in Amsterdam.

De Morgenster heeft haar wortels in de internationale zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht (JmeO), die al vele jaren op een bijzondere wijze betrokken is bij het onderwijs.
In Amsterdam en Heerde waren van 1979 tot 1986 Internationale Christelijke Scholen gevestigd, bedoeld voor kinderen van medewerkers van Jeugd met een Opdracht.
Binnen deze scholen werd een schat aan ervaring opgedaan. Het verlangen groeide om die ervaring door
te geven. In augustus 1988 werd De Morgenster opgericht, een school met bijbelchristelijke visie. Inmiddels zijn er, naast De Morgenster, in Nederland nog meer evangelische basisscholen, zoals De Rank in Arnhem, On-line in Eindhoven, Het SchatRijk in Zaanstad, de Wilhelminaschool in Doetinchem, de Oase in Almere en Eden in Dordrecht.
Zie voor meer informatie: www.peon.nl