Ouderraad


Wie zijn wij?


Sarah Larbi is de ouderconsulente bij ons op school, vanuit Swazoom. 
Namens het schoolteam zal Alienke Meijer het contactlid zijn vanuit de directie.

De Ouderraad is samengesteld uit de groep klassenouders, die dit jaar van start zijn gegaan. Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders.
Maandelijks is er een overleg met de klassenouders.


Wat doet de ouderraad?


Onze taak is de communicatie tussen de school en de ouders te versterken. In samenwerking met de school kunnen wij informatie verstrekken aan de ouders over de school, en ook ideeën en suggesties vanuit de ouders overbrengen aan de directie.
Als er beslissingen gemaakt worden die onze ouders en leerlingen direct aangaan kunnen wij ook de medezeggenschapsraad adviseren.  De klassenouders zijn de contactpersonen tussen de leerkrachten en de ouders van de groep. Ook bij excursies, sportactiviteiten en feesten wordt de klassenouder ingezet om dit aan te sturen, te coördineren.  

Ouderbijdrage 


Van de ouderbijdrage worden uitgaven waarvoor de school geen geld krijgt van de overheid, maar die wel van belang zijn voor de ontwikkeling van de kinderen en voor een goede sfeer op school. De ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind voor het hele schooljaar. U betaalt per overboeking in de eerste twee schoolweken.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Tijdens het intakegesprek wordt aan u gevraagd een betalingsovereenkomst te tekenen. Wanneer u de overeenkomst heeft getekend, bestaat de verplichting tot betaling. Indien u niet wilt betalen kan uw kind niet deelnemen aan de betreffende activiteiten. U begrijpt dat wij dit een heel vervelende situatie zouden vinden. We roepen u daarom op om deelname aan de activiteiten mogelijk te maken.

DOWNLOAD HIER DE BRIEF OVER DE BETALING VAN DE OUDERBIJDRAGE