De medezeggenschapsraad


Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan waarin ouders en leerkrachten samen de zaken bespreken die op school spelen. Het doel is om ouders en teamleden medezeggenschap te geven op school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS 2007) is geregeld op welke manier de MR het bestuur en de directie van de school van advies kan dienen of instemming kan verlenen aan beslissingen. Het staat de MR vrij om alle zaken, die voor school van belang zijn, te bespreken. Onderwerpen die onder andere de revue passeren zijn: de hoogte van de ouderbijdrage, de overblijfregeling, naschoolse opvang, het schoolplan, vakantieplanning en de schoolgids.
 

Wat doet de MR op De Morgenster?

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders (drie leden) en leerkrachten (ook drie leden). Een goed functionerende MR is van groot belang voor beleidszaken op school en zal een kritische raad zijn met de bedoeling om de school nog beter te laten functioneren. De MR vergadert zes keer in het schooljaar.
Ouders en leerkrachten kunnen onderwerpen aandragen die men besproken wil hebben in de MR.  De activiteiten van de MR worden gepubliceerd in een jaarverslag die u kunt vinden op deze site.


De leden van de MR

De MR 2015-2016 bestaat uit:

Leerkrachten:
Lianne Kraayeveld, groep 1/2
Constanz Manuhuwa, groep 5/6
Pauline de Visser, groep 5
 
Ouders:
Alice Burzer
Priscilla van den Bogaardt
Ellis Karam

Contact met de MR

In het ouderlokaal staat een map waarin u de notulen van de MR-vergaderingen kunt vinden. U kunt de notulen ook digitaal opvragen door een mail te sturen naar mr@ebsdemorgenster.nl 

Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden om punten aan te dragen voor de vergaderingen of voor andere vragen.

Jaarplanning 

Download hier de jaarplanning 2015/2016
Download hier de jaarplanning 2014/2015
Download hier de jaarplanning 2013/2014

Download hier de jaarplanning 2012/2013


Jaarverslagen

Download hier het jaarverslag van 2015-2016
Download hier het jaarverslag van 2014-2015
Download hier het jaarverslag van 2013-2014
Download hier het jaarverslag van 2010-2011

 


Archief agenda / notulen vergaderingen MR

  

Download hier de notulen van 7 januari 2016
Download hier de notulen van 5 november 2015
Download hier de notulen van 10 september 2015

Download enquete voorjaar 2014 
Download 2e deel


Download hier de agenda van 11-12-2014
Download hier de notulen van 11-12-2014
Download hier de agenda van 30-10-2014

Download hier de notulen van 30-10-2014
Download hier de agenda van 06-01-2014

Download hier de agenda van 03-02-2014

Download hier de notulen van 18-09-2012
Download hier de notulen van 18-10-2012
Download hier de notulen van 19-11-2012 
Download hier de notulen van 28 januari 2013
Download hier de notulen van 25 februari 2013
Download hier de notulen van 21 maart 2013
 
Download hier de notulen van 3 juni 2013
Download hier de agenda van 26-08-2013

Download hier de notulen van 26-08-2013
Download hier de agenda van 23-09-2013
Download hier de notulen van 23-09-2013
Download hier de agenda van 28-10-2013
Download hier de notulen van 28-10-2013
Download hier de agenda van 25-11-2013
Download hier de notulen van 25-11-2013