Aanmelden van uw kind


Fijn dat u kiest voor De Morgenster! Lees hier meer over aanmelding van uw kind. 

Aanmelden is in Amsterdam vanaf 1 januari 2015 veranderd. Het is belangrijk dat u de volgende flyer daarover leest.

FLYER AANMELDEN vanaf 1 januari 2015 
Naast het algemene formulier dat u dus ontvangen heeft en bij ons als eerste school van uw keuze kunt inleveren hebben wij ook ons eigen aanmeldformulier.


Hoe meld ik mijn kind aan?

Aanmelden gaat via het algemene formulier EN het aanmeldingsformulier dat u op school kunt ophalen bij de balie of telefonisch kunt aanvragen. (tel. 020 6961238)
U kunt het ook hier downloaden en dan invullen en samen inleveren bij de balie. Wanneer uw kind geplaatst wordt krijgt u ook een intakegesprek.


Intakegesprek op school 

De Morgenster is een school met een evangelische identiteit. Van onze ouders verwachten wij dat zij volledig instemmen met de grondslag en doelstelling van de school. Opvoeding en onderwijs liggen in elkaars verlengde. Op onze school wordt de samenwerking met ouders daarom van groot belang geacht. Alleen als tijdens het intakegesprek blijkt dat er sprake is van dezelfde fundamenten en uitgangspunten kunnen ouders en school op een constructieve wijze gestalte geven aan die samenwerking. 

Procedure voor zij-instromers 

In principe nemen we alleen die kinderen aan op school die verhuisd zijn van buiten ons stadsdeel. Indien er ruimte is voor een nieuwe leerling hanteren wij bij de aanmelding van deze zogenaamde zij-instromers een vaste procedure. Het aanmeldingsformulier, contact met de huidige school, een intakegesprek en een toets maken hier deel van uit. De procedure neemt minimaal enkele weken in beslag. 


Procedure voor broertjes/zusjes van leerlingen

Indien de ouders nog voldoen aan de toelatingseisen zal de vierjarige zonder intakegesprek geplaatst worden. Wanneer wij daartoe aanleiding zien, of wanneer u als ouder(s) redenen hebt voor een gesprek,  wordt er een afspraak gemaakt. Ook dan geldt dat dit gesprek bepalend is voor de toelating van uw kind.

Voor uitgebreidere informatie over aanmeldingen verwijzen we u naar de schoolgids: op deze site te vinden bij overschool/downloads.