Weeknieuws van de directie 2 november

02 november 2016 | door de directie - Schoolbreed


Beste ouders,

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van alles in en rondom school. Daarom krijgt u elke week weeknieuws van de directie. Elke eerste week van de maand kunt u ook daarnaast nog een update van het nieuws in de eigen groep van uw kind vinden. U klikt dan op de site op de juiste groep, links in het scherm.

OUDERAVOND 15 november

Dinsdag 15 november is er een ouderavond
De inloop is vanaf 19.00 uur. Natuurlijk is er dan tijd voor koffie en voor een praatje.
We starten om 19.30 uur.
Er zal een presentatie zijn over De Gezonde School.
Zie voor meer info www.gezondeschool.nl
Voeding en beweging hebben van alles te maken met de gezondheid van uw kind en ook met leren op school.
We hebben verder Jump in uitgenodigd voor een leerzame en interactieve avond over Voeding en Beweging, op school en thuis. We gaan dit schooljaar samen met Jump In verder bezig met het ontwikkelen van praktische beleid over voeding en beweging op school.
We willen u er graag meer over vertellen en willen ook graag dat u met de school meedenkt!
Meer info over Jumper In leest u op de volgende site:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/

Uw mening doet er toe! Reserveert u vast de datum in uw agenda?

Heelys
Heelys zijn hippe rolschoenen, waar een wieltje in de zool ervoor zorgt dat je er geweldig mee kunt spelen. Het is een beetje te vergelijken met rolschaatsen of skeelers.
In de school is het natuurlijk de bedoeling dat kinderen gewone schoenen en geen speelschoenen aan hebben. Dat is te gevaarlijk.
Ook op het plein leverde het te gevaarlijke situaties op.
Wij willen u daarom vragen om uw kinderen alleen gewone schoenen/laarzen aan te doen naar school. Wanneer uw kind toch Heelys draag zal hij of zij ze in school uit moeten doen.

Op tijd komen
Het is heel belangrijk dat kinderen op tijd komen. Dan kunnen de lessen aan het begin van de dag ongestoord plaatsvinden. Voor de kinderen zelf is te laat komen is ook heel vervelend.
Voor het welzijn van de kinderen is het goed dat ze gewoon op tijd in de lessen komen.
In de bijlage bij dit weeknieuws kunt u lezen over de pilot die op een heel aantal scholen in Nederland uitgevoerd gaat worden.
Ook bij ons zal de leerplichtambtenaar, mevrouw Fabrie, vaker op school aanwezig zijn en ook spreekuren organiseren, waar u terecht kunt met vragen. De pilot gaat uit van het ministerie van Onderwijs. Zij hebben een aantal scholen gekozen waar zij dit gaan uitvoeren. Wij horen daar ook bij.
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school toe kan komen, bent u altijd verplicht daarvan direct, telefonisch of persoonlijk, melding te doen bij school. Juf Sherel is onze verzuimcoördinator en is in de ochtend vanaf 8 uur telefonisch op school bereikbaar. U kunt dus naar school bellen: 020- 6961238 of voor half 9 mailen naar sherel@ebsdemorgenster.nl

Overblijf-enquête
Een aantal ouders heeft de moeite genomen om de evaluatie nieuwe schooltijden te evalueren. Hartelijk dank daarvoor. De MR heeft dat bekeken en we kunnen u laten weten dat uit de ingevulde formulieren geen ontevredenheid blijkt. Daar zijn we natuurlijk blij mee.

Tevredenheidsenquête
Vanuit school is er voor de herfstvakantie ook een tevredenheidsenquête geweest.
We willen alle ouders bedanken, die dit ingevuld hebben. Ook teamleden en leerlingen (uit de Bovenbouw) gaan een vergelijkbare enquête invullen. Wanneer alle gegevens binnen zijn zullen we daar zeker op terugkomen.

Het Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar doen we als school weer mee met het nationaal schoolontbijt. Deze zal op onze school plaatsvinden op vrijdag 11 november. Meer info vindt u in de informatieflyer.

Kledingmarkt, georganiseerd door de C3 – Church
De C3 church organiseert weer een kledingmarkt. Dat betekent dat er volgende week vrijdag 11 november weer een markt is met allerlei kleding. Het is gratis! Er is kleding voor kinderen volwassenen! We zijn de C3 Church dankbaar dat ze een geweldige inzameling gedaan hebben en hopen dat u in de speelzaal van de kleuters komt om gratis kleren uit te zoeken!


Belangrijke data:

7 november: Ouders kunnen voorkeurtijd rapportgesprekken invullen in ouderlokaal.
8 november: 13.15-14.15 Voorlichtingsmiddag over het VO, de brugklas. Voor alle ouders en leerlingen van groep 7 en 8.
11 november: Schoolontbijt in alle groepen.
11 november: Kledingmarkt.
15 november: Ouderavond over Gezonde school en Jump in.


Met vriendelijke groeten,

Yola Houtenbos en Alienke Meijer
Directie EBS De Morgenster

Reageer op dit bericht