Nieuws van de directie 12 april

12 april 2017 | door de directie - Schoolbreed

Gratis zomerschool, Celebration, extra kleuterklas


Beste ouders,


morgen is het zover.

Dan vieren we met de hele school de Celebration VEILIG BIJ JEZUS.

Alle kinderen zien er naar uit om op het podium te komen en te zingen en te dansen.

Ze willen u graag laten zien wat ze allemaal geoefend hebben. Opa's en Oma's zijn ook welkom!

We hopen u allen te zien. De zaal gaat open om half 3. Het feest begint om 3 uur.

Na de Celebration gaan we allemaal samen genieten van een koud buffet.

U kunt uw koude hapjes voor de Celebration naar het juiste lokaal brengen.

Wilt u vast weten waar dat is? Hieronder vindt u de verdeling;

Waar moet het eten voor de Celebration heengebracht worden?

Naar de plek van de groep van uw kind, daar eet hij/zij het ook na de Celebration op.

Groep 1,2 en VVE zitten in de centrale hal

Groep 3, groep 4, groep 5 en groep 5/6 hebben de kantine ( de grote eetruimte): er zijn speciale hoeken voor elke groep

Groep 6 zit direct in een zaaltje bij de ingang, meteen rechts.

Groep 7 en 8 krijgen allebei een apart lokaal boven

Weest u op echt op tijd? Dan kunnen we vanaf half 3 ook al het eten klaarzetten en op tijd om 15.00 uur beginnen met het programma.

Als team zien er we er ook naar uit om het Feest van een Levende Heer samen met alle kinderen en met u te vieren.Extra groep kleuters

We starten na de meivakantie met een extra groep! En daar zijn we heel blij mee.

De kleutergroepen groeien meer dan we eerst hadden verwacht.

We zouden zelfs binnenkort grotere groepen dan 30 kinderen krijgen en daarom is besloten om na de meivakantie met een extra groep te starten.

De kinderen kunnen er nog wel drie maanden voor de zomervakantie van genieten.

Dus dat is zeker de moeite waard. Alle kinderen uit groep 1/2 a en 1/2 b, die in groep 2 zitten zullen samengevoegd worden in één groep.

En dan blijven er twee kleinere groepen over met allemaal kinderen van groep 1. De verdeling is als volgt:

groep 1 A groepsverantwoordelijke Juf Jolande

groep 1 B groepsverantwoordelijke Juf Lianne

groep 2 groepsverantwoordelijke Juf HeleenVVE Voorschool Twinkelster

De voorschool is er voor alle peuters in Amsterdam van 2,5 tot 4 jaar. U kunt uw kind al opgeven vanaf 1 jaar.

Bij de Morgenster hoort de voorschool Twinkelster. We zijn blij dat zij in ons eigen gebouw zitten en dat we een hele goede samenwerking hebben.

Zo zijn alle peutertjes met hun ouders natuurlijk ook morgen welkom op de Celebration.

Heeft u een peutertje van bijna 2,5? Geef het snel op, dan weet u zeker dat u een plekje heeft, nu nog of voor na de zomervakantie.

Voor meer info: amsterdam.nl/voorschool of zie de flyer in de bijlage.Kwijtgeraakte spullen

Het is belangrijk om samen op school er voor te zorgen dat we ons allemaal veilig voelen.

Toch gebeurt het soms dat er dingen kwijtraken. We kunnen niet altijd achterhalen of ze door iemand gepakt/ gestolen zijn of dat het echt kwijtgeraakt is.

Bv een fietssleutel of soms een telefoon. En dat is heel erg vervelend. Praat u er over met uw kind dat hij of zij zélf er verantwoordelijk voor is.

Uw kind kan tijdens schooltijd het inleveren bij de juf of meester, zodat het overdag in een kluis zit.

Maar na schooltijd moet het dan wel direct door uw kind gepakt en meegenomen worden.

Wanneer uw kind een naschoolse activiteit heeft zoals bv. Brede school of Leerlab, dan kan uw kind de schooltas altijd daarheen meenemen en bij zich houden.

Zoals u ook in de schoolgids kunt lezen zijn wij als school niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Maar wij zullen als school er wel van alles aan doen om dat natuurlijk te voorkomen.

We willen u daarom ook vragen om de deuren van de school altijd te sluiten!

En verder het is belangrijk om ook als leerkrachten en ouders alert te zijn en opmerkzaam.

Misschien zit er in de tas van uw kind iets wat niet van hem of haar is. Bespreek het met uw kind en laat het ons alstublieft weten.GRATIS zomerschool voor kinderen, die nu in groep 7 zitten. VOL =VOL

Stadsdeel Zuid Oost biedt gratis een Zomerschool aan: Zie in de bijlage de flyer. Geef je snel op voordat het te laat is of voordat het VOL is.

" In de zomervakantie volgen leerlingen uit groep 7, extra lessen in taal, rekenen en begrijpend lezen op de Zomerschool Zuidoost. Het is een goede voor- bereiding op groep 8. De lessen worden gegeven door ervaren en bevoegde leerkrachten, die daarbij worden ondersteund door pedagogisch medewerkers.De Zomerschool Zuidoost is niet alleen leerzaam, maar ook leuk. 's Middags is er aandacht voor sport, spel en creativiteit. De kinderen ontdekken wat hun grootste talenten zijn, maken uitstapjes en passen wat ze hebben geleerd direct toe in de praktijk. " Aldus de flyer.Brief bezwaar beeldmateriaal

Uw kind heeft onlangs een brief meegekregen over beeldmateriaal.

Alleen wanneer u bezwaar heeft hoeft u deze brief in te leveren.

Omdat we graag zeker willen zijn dat alle ouders de brief ontvangen hebben, vindt u in de bijlage de brief digitaal.

U kunt uw bezwaar nog tot de meivakantie inleveren.


Ouderavond, speciaal voor alle ouders en kinderen in groep 8 op 20 april

U heeft vast van uw kind gehoord over het bezoek van twee politieagenten en andere belangrijke personen.

Zij hebben onlangs een ochtend les gegeven in groep 8. Voor de ouders organiseren zij een speciale avond, omdat uw kinderen straks naar de brugklas gaan. Het is goed om samen met uw kind daarop voorbereid te zijn. Zie voor meer info www.epjo.nl

Doelstelling van dit programma is om kinderen op een nog beïnvloedbare leeftijd kennis laten maken met regels, gezag, respect en keuzes. Het gaat over het maken van keuzes en ook de invloed van leeftijdgenoten en groepen.

Wij nodigen u uit voor de speciale avond op 20 april om samen met uw kind te komen! Het begint om 19.30.

Voor de ouders en de kinderen uit groep 8 zijn er die avond twee aparte programma's.

Het is niet verplicht, maar we hopen u natuurlijk allemaal met uw kind te zien!

Kinderen uit andere groepen kunnen niet meekomen.Belangrijke data

13 april: Celebration inloop vanaf 14.30 uur.

14 april: vrij ivm Goede Vrijdag

17 april: vrij ivm Tweede paasdag

18 april- 21 april: de kinderen hebben gewoon les

20 april: OUDERAVOND groep 8 over

22 april: 7 mei: vakantie 8

8 mei: eerste schooldag na de meivakantie

23 mei: ouderavond voor alle ouders over Seksuele opvoeding


Met vriendelijke groeten,

Yola Houtenbos en Alienke Meijer
Directie EBS De Morgenster

Reageer op dit bericht