Welkom in groep 7

Als je in groep 7 zit, dan zit je natuurlijk 'echt' in de bovenbouw. Dat is ontzettend leuk! Je behoort bij de oudste groepen van de school, je gaat voor het eerst op kamp en er wordt steeds meer zelfstandigheid van jou verwacht.


Om prettig met elkaar te kunnen werken gaan we in de klas een aantal afspraken maken.
De afspraken zijn gebaseerd op de 3 kenwaarden van onze school: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

* je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Dat betekent dat je zelf aangeeft wanneer je iets niet begrijpt of wanneer je hulp nodig hebt. De juf geeft instructie, stuurt en coacht en geeft desgevraagd meer uitleg.

* je zorgt ervoor dat iedereen zich veilig voelt in de klas. Zowel verbaal of non-verbaal toon je respect voor andere kinderen en de leerkracht.

*huiswerk is extra leertijd. In groep 7 is dit vier keer een half uur per week. Dit huiswerk doen we grotendeels digitaal op Muiswerk.
De leerlingen kunnen thuis inloggen en de leerkracht heeft inzicht in wat en wanneer de leerlingen thuis het huiswerk gemaakt hebben.
Ouders en leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het volledig en tijdig maken van het huiswerk.
Op vrijdag wordt het huiswerk gecontroleerd. Als een leerling zijn huiswerk niet op tijd heeft gemaakt, krijgt u daar als ouders vrijdagmiddag per mail bericht over.
Wij verwachten dan dat u uw kind stimuleert om in het vervolg zijn/haar huiswerk wel (op tijd) te maken.

* als leerkrachten willen wij samen met u gaan voor het belang van uw kind. Mocht u zich onbegrepen voelen of mocht er op een andere manier onduidelijkheid bestaan, dan willen we u vragen ons hier spoedig van op de hoogte te brengen.Kom even langs na schooltijd of stuur een (kort) mailtje om een (bel)afspraak te maken. Soms kunnen mails verkeerd begrepen worden, dus problemen lossen wij liever op middels een gesprek. Wij vinden het prettig om een goede samenwerking te hebben en maken graag tijd voor u, als dat nodig is.

Verder zijn er nog een aantal praktische punten:
- Gym is op vrijdag. Gymkleren graag op deze dag meenemen naar school. Daarna weer mee naar huis, zodat u ze kunt wassen en de kapstok op school netjes blijft.
- Trakteren voor verjaardagen houden we graag gezond.
Er staan op internet heel veel leuke ideeën!
-Iedere dag gaat de agenda, die de kinderen gratis op school krijgen, mee naar school en weer mee naar huis. 's Morgens, aan het begin van de dag, leggen de leerlingen de agenda op hun tafel.
-De kinderen hebben elk een eigen laatje om hun eten en drinken in te doen. Dit doen zij in de ochtend bij binnenkomst. Tassen blijven op de kapstok.

We hopen op een heel goed en gezellig jaar met elkaar.
Iedere dag bidden we in de klas om Gods leiding en aanwezigheid hierin. Bidt u thuis met ons mee?

Een hartelijke groet,
juf Monique en juf Janine

Laatste nieuwtjes van Groep 7s

Vanaf nu ontvangt u wekelijks nieuws via de app PARRO

01 maart 2018 | door de directie - Schoolbreed

lees verder

December!

27 november 2017 | door juf Janine - 7s

Een drukke maand!

lees verder

De school in een nieuw jasje

03 november 2017 | door juf Janine - 7s

Uw kind heeft nog lekker vakantie, maar in de school is het een drukte van belang!

lees verder

Nieuws van de directie 28 juni 2017

28 juni 2017 | door de directie - Schoolbreed

Over het zendingsproject, sporthelden en nog veel meer.

lees verder