Weeknieuws van de directie 9 november

09 november 2016 | door de directie - Schoolbreed


Beste ouders,

Omdat wij als school graag een goede samenwerking met u als ouders willen, houden wij u wekelijks op de hoogte. Fijn dat u tijd neemt om dit te lezen.

Team
We zijn dankbaar dat alle klassen elke dag een meester of een juf hebben.
Juf Rieneke is nu met zwangerschapsverlof en deze maand zal de baby geboren worden. 
Juf Els is al enkele maanden ziek door oververmoeidheid. Zij is op haar werkdagen een aantal uren op school aan het re-integreren en doet dat deels bij de kleuters. 
Ook Juf Joke is al langere tijd ziek. Zij kan daardoor niet voor de groep, maar is wel eenmaal per week een paar uur op school ondersteunend bezig. 
Juf Jirina heeft nog steeds veel reumatische klachten. We zijn blij dat de halve dagen, die ze op donderdag en vrijdag in groep 6 werkt, goed gaan. 
Gebed is een krachtig middel. We bidden ook veel op school. Elke dag met het team bij de dagopeningen en bij vergaderingen. Ook bidden we elke dag in de klas met de kinderen. We leren/helpen ook de kinderen met bidden. We dragen ook u als ouders, als gezinnen op!
Bidt u mee voor ons als team en de kinderen op school?

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 7 en 8
Gisteren heeft u informatie gekregen over de overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. Belangrijke informatie, helemaal voor groep 8. Ouders van groep 7 en 8 hebben de powerpoint per e-mail ontvangen. Mocht u nog vragen hebben, laat u het ons dan weten?

Kledingmarkt C3 Church
Komende vrijdag bent u van harte welkom om gratis kleding te komen halen in de speelzaal van de kleuters. U heeft al een flyer ontvangen. Van half 9 - half 10 en van 13.00 - 14.00 uur!
Met dank aan de C3 Church, die een geweldige inzameling heeft gehouden. Schroom niet en komt gerust langs om voor uw kind kleren te halen. Als Christenen mogen we juist elkaar helpen!
Alle ouders zijn dus welkom!!

Hulp bij Financiële zaken? Stadspas scannen

Gloria Weidum werkt bij MADI (maatschappelijke dienstverlening) en is elke dinsdagmiddag in de hal te vinden tot 4 uur. Dus ook na de brede school kunt u nog bij haar terecht. Zij kan u helpen met financiële zaken. Ook kunt u de stadspas van uw kind laten scannen. Dan hoeft voor dit jaar geen ouderbijdrage (van 40 euro) te betalen. Heeft u geen stadspas en wilt u die aanvragen? Dat kan ook bij haar.
De overblijfbijdrage staat hier los van. Mocht u het overblijfgeld niet kunnen betalen, dan kunt u dat aangeven bij Monique Visser, die er elke dinsdagmorgen is. Zij kan met u zoeken naar een oplossing of u helpen bij een vergoeding aanvragen, waardoor u het wel kan betalen.

Janine van der Plaat, ouderconsulent en klassenouder-coördinator
U heeft misschien al gehoord dat familie van der Plaat gaat verhuizen naar het buitenland, naar Australië. Wij zijn blij voor hen en bidden dat ze daar een mooie tijd tegemoet gaan. Tegelijk gaan we Janine missen. Ze is een zeer betrokken ouderconsulent vanuit Swazoom en ook als klassenouder-coördinator zijn we heel blij met haar. Vanaf 1 januari zal ze niet meer werkzaam bij ons zijn.
We zullen in gesprek gaan met Swazoom, zij hebben de vacature uitgezet voor Ouderconsulent.
De klassenouder-coördinator taak hoort bij ons als school, niet bij Swazoom.
Voor deze taak hebben we juf Sherel gevraagd. We hebben het volst vertrouwen dat die taak goed overgenomen gaat worden. Sherel gaat vanaf heden tot januari samenwerken met Janine en vanaf januari gaat zij de taak alleen invullen!

Janny van der Staaij, ouderkindadviseur (OKA)
Janny is elke maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar voor gesprekken. Heeft u vragen over de opvoeding of heeft u vragen over materiële zaken? Bv. een computer aanschaffen, die u nodig heeft voor school. Bij Janny kunt u ook met al dat soort vragen terecht.

Ouderavond over Gezonde school
Kinderen, die gezond eten en voldoende bewegen presteren beter! Daarom vinden we het belangrijk om daar als school aandacht aan te geven. We hebben o.a. een vignet Gezonde school ontvangen. We willen u graag daarover informeren. We willen ook graag met u in gesprek. Er zal een spreker zijn van Jump in. Dat is de Amsterdamse organisatie, die alle scholen binnen Amsterdam begeleidt over voeding en beweging.
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 15 november.
De inloop met koffie is weer vanaf 19.00 uur. Om half 8 begint het programma. Voor alle ouders is er een cadeautje.
Komende vrijdag doen we natuurlijk ook mee met het nationale schoolontbijt. Het is altijd heel gezellig om met elkaar te ontbijten, maar het is ook heel leerzaam om met elkaar in gesprek te gaan over gezonde voeding. Ook juist met de kinderen. Want ook voor goed ontbijten geldt: kinderen hebben daar de hele dag op school plezier van: ze kunnen dan wel 30% beter leren!!

Rapportmiddagen
Omdat er een nieuwe CAO is voor meesters en juffen, waarin staat dat werk in principe alleen overdag mag plaatsvinden, zijn de tijden van de rapportgesprekken veranderd.
We hadden vroeger naast twee middagen ook twee avonden. Vorig jaar hebben we als overgangsmaatregel nog maar één avond per rapport aangeboden. En we hebben toen aangekondigd dat we dit schooljaar de rapportgesprekken alleen nog maar op de middagen hebben. Wij, als school, begrijpen ook dat dit voor een aantal ouders een probleem kan zijn. Daarom willen we u daarin tegemoet komen. I.p.v op twee dagen is er de hele week, dus vijf middagen, de gelegenheid voor een gesprek. Zo heeft u meer keuzemogelijkheden. In het jaaroverzicht, wat u op de homepagina van de site vindt, kunt u alle data vinden, zodat u op uw werk er ruim op tijd rekening mee kan houden. We hopen u allemaal te zien.
Mocht u nog geen voorkeurstijd hebben aangegeven? Denkt u daar dan aan? Het kan morgen in het ouderlokaal.

Met vriendelijke groeten,

Alienke Meijer en Yola Houtenbos
Directie EBS De Morgenster

Reageer op dit bericht