Nieuws van de directie 18 mei 2016

19 mei 2016 | door de directie - Schoolbreed

Beste ouders,

Omdat wij het belangrijk vinden dat u goed op de hoogte bent van alles wat er op onze school gebeurt, sturen wij u wekelijks nieuws.

Cito
De komende weken zullen alle kinderen de halfjaarlijkse Citotoetsen maken. Ze zijn verdeeld over verschillende dagen zodat ook de meeste gewone lessen door kunnen gaan en de kinderen alle rust en tijd hebben om de Cito's te maken.

Fotograaf

De schoolfotograaf komt op 7 juni. Broertjes en zusjes op onze school komen altijd samen op de foto. Maar misschien heeft u bijvoorbeeld nog een kleintje thuis of een kind op een andere school. Wanneer u als ouder graag wilt dat een kind uit uw gezin wat (nog) niet op de Morgenster zit, toch ook op de foto komt samen met de andere broertjes en/of zusjes, dan kan dat!
U kunt daarvoor intekenen vanaf 19 mei t/m 31 mei. De intekenlijst ligt in het ouderlokaal. De gezinsfoto zal dan na schooltijd op 7 juni gemaakt worden.

Avondvierdaagse
Meer dan 30 kinderen en heel veel ouders lopen deze week de Avondvierdaagse.
Een sportief evenement waarbij het gezond bewegen en het samen doen centraal staan. Er is zelfs een grote groep kinderen, die elke avond 10 km lopen. We zijn trots op jullie!
U kunt hen natuurlijk komende vrijdag verwelkomen: tussen 19.00 en 20.00 uur zullen de groepen binnenkomen bij het Bijlmer Sportcentrum.

5 jarigen onderzoek GGD
Woensdag 8 en donderdag 9 juni komt Ninon Williams van GGD op school het GGD preventief gezondheidsonderzoek doen bij alle 5 jarigen. U, als ouders, bent hierbij niet aanwezig. De kleren blijven aan. U heeft als ouders hierover een brief ontvangen. Wilt u de vragenlijst daarbij alstublieft inleveren voor 24 mei? Met onderstaande link kunt u het introductiefilmpje bekijken. Het is in het Engels of Nederlands.

http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg/onderzoek-0/

Opvang gezocht
Voor onze schoolkonijnen Bob en Bibi en onze drie kippen Haan Hendrik (kukelt prachtig), de witte hen Dotje en de bruine hen Bella zoeken we voor in de zomervakantie
een tuin met een paar lieve verzorgers.
Wilde u altijd al uitproberen of huisdieren iets voor u is, dan is dit uw kans.
U mag ook alleen voor de konijnen of alleen voor de kippen zorgen.
Natuurlijk krijgt u hier een leuke vergoeding voor!!

OPEN DAG 10 juni: zegt het voort!!!
Omdat door de mailstoring de Open Dag op onze school niet doorging, is deze verplaatst naar 10 juni van 9.00 - 11 uur. Als u een gezin kent dat naar Amsterdam verhuist of ouders, die jonge kinderen hebben en een school zoeken, laat het hen weten!

Belangrijke data:

6 juni: schoolreisje groep 1-6
7 juni: schoolfotograaf
12-17 juni: studieweek voor het team. De kinderen zijn vrij.
14 juni infomarkt vanaf 14.15 uur- 17.00 uur

Met vriendelijke groeten,

Yola Houtenbos en Alienke Meijer
Directie EBS De Morgenster

Reageer op dit bericht