Nieuws van 23 september

23 september 2015 | door de directie - Schoolbreed

MR lid gezocht, Samen op Aarde en Muiswerk

 info voor ouders


Beste ouders,

Het was even nieuw, een week lang geen kinderen op school en als team toch druk aan het werk.
Wij kunnen terugzien op een hele leerzame studieweek voor ons,als team.

WOORDENSCHATONDERWIJS
We hebben o.a. een tweedaagse gehad over ons nieuwe woordenschatonderwijs.
Een methodiek die we  bij verschillende vakken zullen inzetten. Deze “Woorden in de weer-aanpak” houdt o.a. in dat we niet alleen in taallessen nieuwe woorden aanleren, maar dat we heel bewust in alle vakken woordclusters aanleren. Iedereen denkt in woordcluster ook de kinderen. We gaan het dan ook op die manier ook aanleren; bv  fruit: daaronder valt appel, peer, banaan, pruim, aardbei
D.m.v. een parachute kan je dat ook visualiseren. Vandaar dat u overal in de school woorden zult zien hangen.  Voor meer info www.rezulto.nl

SAMEN OP AARDE
Verder zijn we getraind om deze week te kunnen starten met Samen op Aarde. Op de ouderavond hebben we daar over verteld. Het is onze nieuwe christelijke methode wereldoriëntatie/wereldverkenning. Het is een integrale methode. Dat betekent dat we thematisch werken en vakken als biologie, aardrijkskunde en geschiedenis niet meer apart geven. Deze leerstof is verwerkt in alle thema’s. De verwerking in de lessen, de opdrachten  voor de kinderen, is ook heel veelzijdig.
Het gaat om het ontdekkend leren en informatie kunnen verkrijgen, om probleemoplossend denken enzovoort. Het is echt een methode met oog voor talentontwikkeling!Voor meer info: www.samenopaarde.nl
Ook thuis kunt u meeleven, meedenken en meedoen: op de site www.samenopaardevoorthuis.nl vindt u de thema’s met ook bijpassende gewone spelletjes, internetspelletjes, tips voor uitjes en nog veel meer.  
Het is de bedoeling dat allerlei groepen op school ook samen werken.
De thema’s nu zijn:
De groepen 3, 3/4 en 4 werken over thema 1 van jaarlaag/groep 4 Lang geleden
De groepen 5 5/6 en 6 werken over thema 1 van jaarlaag/groep 6 Egyptenaren
De groepen 7, 7/8 en 8 werken over thema1 van jaarlaag/groep 8 Maori’s

Kom gerust in de hallen kijken hoe het er allemaal uitziet! De kleutergroepen 1 en 2 werkten al op deze manier. De thema’s hiervan vinden we ook al terug in Kleuterplein.

LID MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR) GEZOCHT
Helaas gaat per 1 oktober Jamillah Pieternella de oudergeleding van de MR verlaten. Na een periode van drie jaar actief meedraaien in de MR heeft zij besloten te stoppen. Wij vinden dat erg jammer. Via deze weg willen wij Jamillah heel hartelijk bedanken voor haar enorme inzet, kritische blik en juridische inbreng.
We zijn nu op zoek naar een nieuwe ouder die de oudergeleding wil komen versterken. De taak van de MR is om de ouders van de school te vertegenwoordigen richting het bestuur en de directie. Op een heel aantal beleidsterreinen heeft de MR adviesrecht. Wanneer het gaat om het aanpassen van bijvoorbeeld schooltijden heeft de MR instemmingsrecht. De MR vergadert 6 maal per jaar. Naast een goede voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen kan het zijn dat tussendoor inzet vereist is. Het is de unieke kans om je actief in te zetten voor de school en de achterban te vertegenwoordigen.
Wanneer je je kandidaat wil stellen of meer informatie wilt ontvangen, laat het ons zo snel mogelijk weten, uiterlijk vóór 10 oktober 2015. Dit kan mondeling, maar ook door een mail te sturen naar mr@ebsdemorgenster.nl. Mochten er meer kandidaten zich aanmelden dan zullen we een verkiezing uitschrijven.
Loes van den Berg en Alice Burzer zullen in de MR-oudergeleding blijven. Verder zitten er namens de leerkrachten Lianne Kraaijeveld, Constanz Manuhuwa en Pauline Visser in de MR.

TEAM
Juf Joke is nog ziek. Gelukkig zien we haar gezicht zo nu en dan wel even op school.  
Juf Heleen en haar man verwachten deze maand een baby.
Daarom is zij nu ook niet op school om les te geven.
Als een juf of meester ziek is hebben we toch iemand voor de klas nodig;
Daarom zijn we nog steeds op zoek naar invaljuffen of invalmeesters. Wilt u erover nadenken? Misschien heeft u iemand in uw netwerk, die een baan zoekt en onze collega kan worden.

MUISWERK
de kinderen krijgen huiswerk mee vanaf groep 3.  Het huiswerk is digitaal en heet MUISWERK.
Uw kind heeft daarvoor een code gekregen en de juffen zetten in een speciaal programma voor uw kind het huiswerk klaar. Vaak zijn er ook nog andere extra opdrachten.  Die kunnen NA het huiswerk gedaan worden. Dus wanneer de juf opgeeft dat er gerekend moet worden is het niet de bedoeling dat uw kind als eerste taalopdrachten gaat doen, omdat die leuker zouden zijn. Graag eerst het rekenen afmaken en daarna mag uw  kind dan kiezen.

Wanneer u geen computer heeft, wordt het lastig. We willen u vragen om dan langs te gaan bij onze Ouder Kind Adviseur Janny van der Staaij. Zij is er op maandag en dinsdag en kan verder begeleiden bij deze praktische problemen. Ook wanneer een computer te duur voor u is, wil zij zeker met u zoeken  naar mogelijkheden.

TAALGEBRUIK
Wij zijn een school, waar we onze Heer willen dienen en Zijn naam willen eren. Daar hoort ook correct en eerbiedig taalgebruik bij.  Grof en schuin taalgebruik en/ of vloeken past niet bij een Christen. Soms weet iemand niet wat hij zegt en zijn bepaalde woorden een onbewuste gewoonte geworden.  Laten we elkaar daar alert op maken. Zo kunnen we een school zijn waar we ook in ons taalgebruik Zijn wil volgen. Het jaarthema is KIEZEN en dat geldt ook zeker voor taalgebruik. Wat zeg je wel en wat niet?
Laten we ook als volwassenen hierin een voorbeeld zijn voor onze kinderen op school.


Vriendelijke groeten,
Yola Houtenbos en Alienke Meijer
Directie EBS DE Morgenster

Reageer op dit bericht