Nieuws van 17 februari

16 februari 2016 | door de directie - Schoolbreed

 
Beste ouders,

Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk en daarom houden we u graag op de hoogte.

Doel van ons onderwijs
Op school werk je met elkaar naar eind groep 8 toe. Alle kinderen van groep 8 hebben in de afgelopen weken een eindschooladvies gekregen. Dat betekent dat uw kind te horen kreeg welk schoolniveau in het voortgezet onderwijs het beste bij hem of haar past. En dan komt er een zoektocht: u zult met uw kind scholen gaan bezoeken die passen bij het schooladvies om uiteindelijk te kunnen beslissen naar welke school uw kind volgend jaar gaat.
Altijd een spannende periode voor zowel kinderen als ouders. Voor meer advies bij die zoektocht kunt u natuurlijk altijd mailen of bellen.

We kijken niet alleen naar Cito en andere toetsen.
We kijken ook naar de werkhouding, het gedrag en de inzet van het kind.
Bent u nieuwsgierig naar de kerndoelen van de basisschool? Kijk dan eens op http://tule.slo.nl/
Het is veel meer dan alleen maar taal en rekenen.

In onze Schoolgids staat ons doel als volgt omschreven:
De Evangelische basisschool de Morgenster heeft als doel leerlingen voor te bereiden op deelname aan
de samenleving. Dit gebeurt ten eerste door het geven van goed onderwijs. We geloven dat de beste
vorm van onderwijs verweven is met de wijsheid die komt van God de Schepper, die Zich bekend
heeft gemaakt aan de mensen door Zijn Woord, Zijn Geest en door Zijn Zoon, Jezus Christus.  Dat houdt praktisch in dat iedere leerkracht persoonlijk overtuigd is van de waarheid en de kracht van
het evangelie en vervuld is met Gods liefde.

Wij hebben op onze evangelische school naast de taak goed onderwijs geven een mooie extra taak: wij mogen Gods liefde doorgeven en samen op school bouwen aan karakters van kinderen, vanuit de Bijbel!

Gezonde school
Al een heel aantal jaren worden we vanuit het Ministerie van Onderwijs aangemoedigd om bezig te zijn met voldoende beweging, gezonde voeding en een positief schoolklimaat.
Dat hoort ook allemaal bij het "gezonde school" project: de school heeft als primaire taak om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling; voeding en gezondheid hoort daar ook bij !
Daarom zijn we al vanaf 2014 gaan wennen aan het water en overgegaan op gezonde traktaties. Als gezonde school maak je het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Wij willen als school daar graag een steentje aan bijdragen ! Voor meer informatie zie de bijlage bij dit weeknieuws. En verder verwijzen we u naar de site www.gezondeschool.nl
 
Ziekte
In verband met de griepgolf zijn er soms meerdere leerkrachten tegelijk ziek. Er zijn op dit moment geen leerkrachten beschikbaar voor vervanging, dus zullen we het intern moeten oplossen.
Groep 1/2b is dubbel getroffen.Daar zijn beide leerkrachten ziek en duurt het ook nog eens wat langer dan verwacht was. Uiteraard willen we de kinderen pas in uiterste nood thuis laten blijven en verdelen van de groep is ook geen voorkeursoplossing. We hebben er daarom voor gekozen om zo min mogelijk onrust te geven door juf Morena voor de klas te zetten. Zij is immers al bekend voor de kinderen. Morena geeft alle lessen die gepland zijn door de leerkrachten. Wij controleren op kwaliteit en kunnen die garanderen.
We verwachten dat juf Heleen er maandag weer is. Verder zijn we hard bezig met een oplossing voor vervanging voor als er in de toekomst zieken zijn.
Kent u in uw familie, kerk of vriendenkring een geschikte invalleerkracht, laat het ons weten!
Morgen komt juf Conny een dag lesgeven. Zij is groepsleerkracht op de evangelische school Online in Eindhoven en wil wel een keer bij ons invallen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Avond voor vaders
Vanavond om half 7 zijn alle vaders welkom op de speciale avond voor vaders. Een avond ook door vaders georganiseerd! Zie de uitnodiging in de bijlage.

Belangrijke data
17 februari: VANAVOND: avond voor vaders.
19 februari: laatste dag om voorkeur op te geven voor rapportgesprekken.(Zie mail vorige week)
24 februari: in ouderlokaal Taaltip uur: hoe help ik mijn kind ? (Zie mail vorige week)
29 februari - 4 maart: voorjaarsvakantie
7 maart: uw kind krijgt het rapport mee
10 maart: rapportmiddag en -avond
15 maart: rapportmiddag


Met vriendelijke groeten,

Yola Houtenbos  en Alienke Meijer
Directie EBS De Morgenster


Reageer op dit bericht