Bestuur


Het bestuur van EBS De Morgenster

Het bestuur van Stichting Evangelische Basisscholen is wettelijk gezien de belangrijkste gezagdrager op de school. Het bestuur is naar binnen en naar buiten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het reilen en zeilen van de rechtspersoon, in ons geval de stichting. 
 

Het bestuur vergadert eens in de maand. Voorafgaand aan de bestuursvergadering rapporteert de directie schriftelijk op punten als onderwijsresultaten, personeelszaken en financiën. Het bestuur houdt toezicht op de 'gezondheid' van de school.


  
Bestuursleden 

Het bestuur van De Morgenster bestaat op dit moment uit 7 leden, verdeeld over dagelijks bestuur (ouders van schoolgaande kinderen) en toezichthouders:


Dagelijks bestuur
Matthias de Vries (voorzitter)
Christiaan Bruijn (penningmeester)
Nangilla Joeroeja (lid)
Joanne van den Akker (lid)

 


Toezichthoudend bestuur
Joëlle van Bruggen

Jan Bezemer

Anna Datema


Wilt u meer weten over het schoolbestuur van De Morgenster?
Neem dan contact op met Matthias de Vries via bestuur@ebsdemorgenster.nlHet bestuur stelt zich voor:

 MATTHIAS DE VRIES

Goed onderwijs op een school waar Jezus centraal staat.
Dat was voor ons de belangrijkste reden om te kiezen voor de Morgenster. 
Naast christelijk onderwijs vind ik een gezonde school ook belangrijk. Een sportieve sfeer met kinderen die lekker in hun vel zitten, dat is toch een fantastische basis om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen? 

Ik ben getrouwd met Ellen Ophoff en vader van drie kinderen.
In het dagelijks leven ben ik projectmanager bij Cordaan.
Binnen het bestuur ben ik voorzitter en dus voornamelijk bezig om de contacten met andere scholen en de gemeente te onderhouden. Daarnaast zit ik de vergaderingen voor.

 

 CHRISTIAAN BRUIJN

Ik ben Christiaan Bruijn, getrouwd met Paulien en vader van twee prachtige jongens: Florian en Quinten. 
Drie dagen per week ben ik boekhouder bij Stichting Alpha-cursus Nederland.
Daarnaast werk ik als zelfstandig fotograaf en geef ik fotografielessen en -workshops. 
Wij zijn lid van de Oosterparkkerk, een kleine geloofsgemeenschap aan de rand van het Oosterpark.
De Morgenster is wat mij betreft een prachtige plek waar onze kinderen met veel plezier naar toe gaan om te groeien en te ontwikkelen in vaardigheden en kennis. 

Wat mij bijzonder aanspreekt is de positieve instelling waar ieder kind mee tegemoet wordt getreden en waarmee de sfeer op school wordt vormgegeven. Een mooi voorbeeld daarvan is de aanpak Positive Behavior Support (PBS). Voor mij krijgt in die positieve instelling de liefde van God gestalte op school. 

Binnen het bestuur houd ik mij in het bijzonder bezig met de financiën. Ik ervaar een positieve en constructieve samenwerking met de andere bestuursleden, met de directie en het team, met u als ouders en met de betrokken instanties, met als ultieme doel dat we alle middelen die we ontvangen, inzetten voor geweldig onderwijs voor de kinderen van de Morgenster.
 

 JOËLLE VAN BRUGGEN

Toen de Morgenster werd opgericht was ik een van de eerste leerlingen op de Morgenster. Omdat de school net was opgericht waren het nog hele kleine klassen. Ik zat in een klas van 8 leerlingen en in groep 8 zaten er wel twee.
Gezien de huidige klassengrootte is dat bijna ondenkbaar. Het is mooi om te zien dat de Morgenster in de afgelopen 29 jaar is uitgegroeid tot wat het nu is.
Ik heb na mijn middelbare school Amsterdam verlaten en ben Bedrijfswetenschappen gaan studeren in Nijmegen. Daar ben ik getrouwd met Martin. Inmiddels zijn we verhuisd en wonen we met onze drie zoons in Apeldoorn.
Sinds 2008 werk ik als organisatieadviseur in het onderwijs, in die hoedanigheid heb ik veel scholen van binnen gezien. Ik ben sinds 2017 lid van het toezichthoudend bestuur van de Morgenster. Dat houdt in dat ik o.m. toezie op de identiteit, de kwaliteit van het onderwijs, de naleving van wet- en regelgeving en dat de middelen van de school doelmatig en rechtmatig worden besteed.
Daarnaast heb ik een adviserende rol naar de leden van het dagelijkse bestuur.
Ik vind het leuk om als bestuurslid  weer betrokken te zijn bij mijn oude basisschool en om mijn steentje bij te dragen.