Ziekte


Als uw kind ziek is kunt u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch
doorgeven aan de receptie.

Wij vragen u om doktersbezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Voor en na het doktersbezoek wordt uw kind op school verwacht. De halfjaarlijkse controle bij de tandarts moet buiten schooltijd gepland worden.

Wanneer uw kind op school ziek wordt of gewond raakt bellen we u, zodat u het kunt ophalen.

Daarom is het erg belangrijk dat u goed bereikbaar bent. Een klein wondje of een blauwe plek behandelen we zelf. Ook eerste hulp in afwachting van meer deskundige hulp wordt verleend. We hebben daarvoor getrainde bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op school. De BHV-ers en groepsleerkrachten zijn niet bevoegd om medicijnen toe te dienen. We zullen daarom zelf nooit een medicijn aan uw kind geven, zelfs geen paracetamol. Moet uw kind op doktersvoorschrift medicijnen gebruiken dan overleggen we eerst met u. Alleen een eenvoudige medische handeling die geen uitstel gedoogt, zoals het geven van een pufje bij benauwdheid, zullen wij op ons nemen. In overleg met u, bepalen we welke medische handelingen verantwoord en acceptabel zijn om op school uit te voeren. De gemaakte afspraken moeten door u worden ondertekend.

 

Zelfstandig werken


Om zelfstandigheid te bevorderen en de leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het functioneren in de maatschappij besteden we op school aandacht aan zelfstandig werken.

We moedigen de kinderen aan zelf oplossingen voor problemen te vinden en zelf actief bij het leren betrokken te zijn. Vanaf groep 2 krijgen de leerlingen een dag- of weektaak en werken daar dagelijks een bepaalde tijd zelfstandig aan. Zo leren ze zelf plannen, tijd indelen, problemen oplossen en zelf materialen pakken. De leerkracht heeft dan de gelegenheid om kinderen te observeren of extra begeleiding te geven. Het team heeft een professionele training gekregen om zelfstandig werken goed aan te bieden.

In de midden- en bovenbouw hebben alle groepen een leerplek op de gang. Op inspirerende manier wordt daar getoond waar de groep mee bezig is. De kinderen van de groep zelf werken daar aan zelfstandige opdrachten. De leerplekken hebben elke maand een ander thema.