Vakanties en lesvrije dagen

Zie het jaarrooster op de homepagina!
 

Verjaardagen

De verjaardag van een kind is natuurlijk ook een feest! Een kind dat jarig is mag in de eigen groep trakteren. Ook mag de jarige met een klasgenootje langs de leerkrachten van de eigen bouw gaan om een sticker te halen voor de verjaardagskaart. Wij geven in ons onderwijs aandacht aan een gezonde levensstijl en daarom stimuleren we het ook om gezonde traktaties uit te delen. Ieder kind mag één traktatie per keer uitdelen. Zoek eens op internet of in de bibliotheek naar gezellige en gezonde kindertraktaties. Bij de fotoalbums op de website vindt u ook foto’s van gezonde traktaties.

De afspraken zijn:
Groente, fruit, ongezouten noten, zakje popcorn of chips of iets wat niet eetbaar is.

Een paar tips:
• een stukje komkommer met smeerkaas en een kerstomaatje
• een mandarijn met een vlaggetje er op
• een appel met een sticker
• een mooi ingepakt doosje rozijnen
• een klein cadeautje, zoals een potlood of gummetje

Traktaties die niet aan onze afspraken voldoen gaan weer mee naar huis. Voorkom teleurstelling bij uw kind door u aan de afspraak te houden. Bij twijfel kunt u beter van tevoren overleggen met de leerkracht. 


Veiligheid

We willen graag dat uw kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op de Morgenster. Wanneer een kind zich prettig voelt, is er aan een belangrijke voorwaarde voldaan om goed te kunnen leren. Op school zullen we er dus alles aan doen om de geestelijke en emotionele veiligheid van de kinderen te garanderen. We streven daarom naar een goede onderlinge sfeer waarin respect voor God, elkaar en de omgeving centraal staat. 


Bijzonder verlof en verzuim

Vaak krijgen we het verzoek om kinderen naast de vastgestelde schoolvakanties extra vrij te geven. Voor kinderen van vier jaar is dit toegestaan, omdat zij nog niet leerplichtig zijn. Wij verwachten wel dat ouders die hun kind met vier jaar naar school laten gaan, kiezen voor geregelde schoolgang en alleen per uitzondering van verlof gebruik zullen maken. 
De leerplichtwet is vanaf vijf jaar streng: Het kind is leerplichtig en de directie mag alleen bij de toegestane redenen toestemming verlenen voor extra verlof. Het verlof moet zo kort mogelijk zijn, zodat zo min mogelijk onderwijs gemist wordt. Bij de receptie kunt u een aanvraagformulier voor extra verlof ophalen.

Toegestane redenen en perioden voor extra verlof:
- Eén dag voor verhuizing, huwelijk of jubileum van naaste familie of godsdienstige verplichtingen.
- Een of enkele dagen voor overlijden van familie, afhankelijk van de familiegraad.
- Maximaal vijf dagen voor huwelijk of overlijden van familie in het buitenland.
- Een af te spreken aantal dagen voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of bij plotselinge ernstige ziekte van een naast familielid: (groot)ouder of broer/zus.
Extra vakantieverlof mogen wij nooit verlenen.

Bij de verlofaanvraag geldt het volgende:
- Een verzoek voor extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk indienen bij de directie (of u moet kunnen aantonen dat dit niet mogelijk was, zoals bij overlijden).
- De aanvraag moet vergezeld gaan van schriftelijk bewijs, zoals een doktersbriefje of (t)rouwkaart.
- Het verlof moet zo kort mogelijk zijn.
- Het verlof mag volgens de leerplichtwet artikel 14 lid 1 niet verleend worden in de eerste en de laatste twee lesweken van een schooljaar of op de dagen aansluitend aan elke andere vakantie.
- De directie kan aan de toekenning voorwaarden stellen en/of nadere afspraken met u maken. Deze worden schriftelijk vastgelegd.
- Alle aanvragen voor meer dan tien schooldagen extra verlof moet u indienen bij de leerplichtambtenaar. Ook wordt in sommige andere gevallen door de directie eerst contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.
Indien een kind om een andere reden dan ziekte of toegekend verlof niet op school is, geldt dit als ongeoorloofd verzuim. Wij moeten dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar. 

Verlofformulier aanvraag
 


Scholierenvergoeding en sportfonds

Voor ouders die in Amsterdam wonen en een inkomen hebben op of onder bijstandsniveau biedt het stadsdeel de mogelijkheid een tegemoetkoming in onder andere de kosten van het schoolreisje en/of kamp aan te vragen, de zogenaamde "Scholierenvergoeding". Het (op tijd) aanvragen van de scholierenvergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl, bij ‘zoeken ’klikken op ‘scholierenvergoeding’. U kunt ook bellen met de Dienst Werk & Inkomen: 020-3463684. Wanneer de scholierenvergoeding helemaal is gebruikt en uw kind wil graag sporten dan kan een sportvergoeding worden aangevraagd op www.jeugdsportfonds.nl.
De schoolpoli kan u helpen met het aanvragen van subsidies. Telefoonnummer: 020-4000830.

 

Vieringen en festiviteiten 

Feesten zijn de hoogtijdagen van het schooljaar en belangrijk om bij stil te staan. Iedere christelijke feestdag wordt in de groep of in de bouw gevierd. Eén viering per jaar vieren we als school met elkaar. Hiernaast zijn er ook nog andere feestelijke dagen op school zoals verjaardagen, Sinterklaasfeest, vader- en moederdag, de Celebration en Koningsspelen. Een groot deel van de feesten wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

VO informatiemiddag

Begin november zal er een informatiemiddag over het Voortgezet Onderwijs zijn.

Voorschool

Swazoom Kinderopvang heeft bij ons een voorschool: Twinkelster.  Kinderen vanaf 2 jaar tot 3 jaar en 9 maanden kunnen hier ingeschreven worden.
Twinkelster biedt voorschoolse educatie, waardoor uw kind goed voorbereid naar de basisschool gaat. Op swazoom.nl kunt u meer lezen over de uren, het inschrijven, het plaatsingsbeleid en de kosten.
inschrijven is vrijblijvend en kan al tijdens de zwangerschap.
Bij vragen kunt u bellen: 020-5696814 of mailen: kinderopvang@swazoom.nl

Ouders horen bij de voorschool
Als kinderen naar de voorschool gaan doen ouders mee. Ouders kunnen af en toe meedoen op de voorschool en regelmatig wordt er met ouders besproken hoe het met hun peuter gaat. Op de voorschool werken oudercontactmedewerkers/ouderconsulenten. Zij organiseren onder andere themabijeenkomsten over thema’s waar kinderen op de voorschool mee bezig zijn en geven informatie aan ouders over hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen met wat het op de voorschool leert. Peuters ontwikkelen zich niet alleen op de voorschool, maar ook thuis. Ook kunnen ouders voor lichte opvoedvragen bij de ouderconsulent terecht.

Samenwerking met de basisschool
De voorschool werkt nauw samen met de basisschool en gebruikt dezelfde methode, waardoor ze op dezelfde manier naar de kinderen kijken en zo de ontwikkeling goed kunnen volgen en stimuleren. Wanneer kinderen de leeftijd van vier jaar naderen, vindt een directe overdracht plaats tussen de voorschool en de basisschool. Verder maakt de voorschool gebruik van de faciliteiten (bijvoorbeeld het speellokaal) die de school biedt. Ook het jaarprogramma en activiteiten worden op elkaar afgestemd.