Rapport

 

Driemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport. Dit wordt met u besproken tijdens een rapportgesprek. Kinderen van vier jaar krijgen een rapport wanneer zij minimaal vier maanden op school zijn. Het eerste rapport gaat over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Tijdens dit gesprek spreekt de leerkracht hier met u over en maakt ook de eerste resultaten van taal en rekenen bekend. Het tweede en derde rapport geeft een overzicht van de behaalde resultaten, inclusief de toetsen van het LVS (LeerlingVolgSysteem). Daarnaast wordt u driemaal per jaar uitgenodigd voor een tussentijds voortgangsgesprek om de voortgang van uw kind te bespreken. Ouders van kinderen met een speciaal traject krijgen hiervoor een uitnodigingsbriefje. De overige ouders worden via de digitale nieuwsbrief per mail gewezen op de mogelijkheid een extra gesprek aan te vragen bij de leerkracht.

 

Regels en afspraken


Voor een goede sfeer zijn groeps- en schoolregels nodig. Deze zijn bij de kinderen bekend en zij worden aangesproken op het nakomen hiervan. Hierbij ligt de nadruk op het belonen van positief gedrag.
Soms krijgt een kind bij herhaalde of ernstige overtreding van de regels straf. De bedoeling daarvan is dat het kind tot inzicht komt en beter zal gehoorzamen. Wanneer een kind straf krijgt verwachten we dat hij/zij dit zonder tegenspreken aanneemt. De leerkracht heeft niet altijd tijd voor uitleg, want hij/zij moet op dat moment immers verder met de les. Op een later tijdstip zal met het kind worden gesproken. Wanneer uw kind moeite heeft met de straf en/of u hebt daar vragen over, neemt u dan contact op met de leerkracht. Op die manier zien kinderen dat hun ouders achter de school staan en zal het gezag van de leerkracht in de groep erkend wordt.
Wanneer een kind een ander slaat of schopt en niet reageert wordt het intern geschorst. Wanneer dit zich herhaalt of bij ernstige agressie worden de ouders gebeld om het kind op te halen.