Nieuwsbrief
Wekelijks plaatsen we directiemededelingen. Regelmatig ontvangt u berichten van het bestuur en de medezeggenschapsraad. De leerkrachten plaatsen maandelijks per 1e van de maand, een nieuw stukje over de groep op Parro. Ouders die hun e-mailadres hebben doorgegeven krijgen een mailtje als de directiemededelingen of andere nieuwe informatie op de website staan. Ouders kunnen ook een stukje laten plaatsen. De bijdrage kan gemaild worden naar: directie@ebsdemorgenster.nl . Omdat ons digitale mededelingenblad een officieel orgaan van school is, willen wij iedere bijdrage graag eerst beoordelen vóór plaatsing. U kunt de data van verschijnen vinden in de kalender van school. Een week voor datum moet uw bijdrage ingeleverd zijn.