Partou BSO Holendrecht


(Ophemerthof 81, Amsterdam)
We werken met een team van 3 pedagogisch medewerkers.
De groepen zijn zodanig ingericht dat ze een huiselijke sfeer creëren.
Een kleine groep van 4 tot en met 7 jaar en een grote groep van 7 tot en met 12 jaar.
Onze openingstijden zijn 7.30 tot en met 18.30 uur.

Ons Pedagogisch beleid is op thematische basis met een pedagogisch
werkplan. Elk ouder ontvangt een jaarplanning met daarin het activiteitenaanbod
van de maand.

Activiteiten zoals bezoek aan het nuon, sporten, knutselen, samen koken met de kinderen, museum bezoek
enzovoorts.
Verder bieden wij ook voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur. De kinderen krijgen een warme kop thee, een crackertje en worden daarna naar school gebracht. Wij bieden warm eten aan op de dinsdag en woensdag. Dit zit inclusief in het contract naar keuze.

Voor inlichting kunt u bellen met het hoofdkantoor op nummer
020- 3986111 of 020-4524788


Nieuwsbrief


Wekelijks plaatsen we directiemededelingen. Regelmatig ontvangt u berichten van het bestuur en de medezeggenschapsraad. De leerkrachten plaatsen maandelijks per 1e van de maand, een nieuw stukje over de groep. Ouders die hun e-mailadres hebben doorgegeven krijgen een mailtje als de directiemededelingen of andere nieuwe informatie op de website staan. Ouders kunnen ook een stukje laten plaatsen. De bijdrage kan gemaild worden naar: directie@ebsdemorgenster.nl . Omdat ons digitale mededelingenblad een officieel orgaan van school is, willen wij iedere bijdrage graag eerst beoordelen vóór plaatsing. U kunt de data van verschijnen vinden in de kalender van school. Een week voor datum moet uw bijdrage ingeleverd zijn.