Inschrijven??

Kijk bij :

http://ebsdemorgenster.nl/ouders/nieuw

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Onze school is aangesloten bij QLICT, een ICT-dienstverlener voor het onderwijs en beschikt over een draadloos netwerk. Iedere groep heeft twee computers. Daarnaast staan er computereilanden in de hallen. Groep 1 heeft een scherm met een beamer die is aangesloten op de computer. De groepen 2 t/m 8 zijn voorzien van een digitaal schoolbord. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met het Officepakket (o.a. Word), internet en educatieve software voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip).
Naast de computers in de klas hebben wij in de hallen computereilanden waar kinderen kunnen werken. Verder beschikken we over I-pads die per groep wisselend gebruikt worden. Hiervoor heeft ieder kind een eigen inlogcode. Ons doel is om kinderen breed kennis te laten maken met de digitale mogelijkheden en van elk device de beste onderwijsmogelijkheden aan te bieden.
Op de interactieve website www.ebsdemorgenster.nl hebben alle groepen een eigen pagina waarop de meest actuele informatie van die groep te vinden is. 
 

Interne begeleiding (IB)

Op onze school heeft onze interne begeleider (IB-er) een belangrijke taak.
De IB-er, juf Silvia, coacht de leerkrachten in het uitvoeren van passend onderwijs.
Zij overziet en coördineert de gehele leerlingenzorg, zoals het LOVS, signaleren en diagnosticeren van leerlingen en hulp aan leerlingen. Zij stuurt de leerling- en groepsbesprekingen aan.
Wanneer nodig zal zij aanwezig zijn bij gesprekken met de ouders en de groepsleerkracht.
Zij is verantwoordelijk voor de goede samenwerking tussen school en instanties buiten de school. Zij werkt nauw samen met de ouder-kind adviseur Janny van der Staaij.
Het werken met individuele leerlingen door remedial teachers, klassenassistenten en onder onderwijsondersteunend personeel, wordt aangestuurd door de IB-er.