Huiswerk


Vanaf groep 3 wordt er regelmatig huiswerk aan de kinderen meegegeven.
Alle kinderen vanaf groep 2 hebben een inlogmogelijkheid voor Muiswerk.
Groep 2 werkt daar op school aan, maar mag dat ook thuis doen.
Vanaf groep 3 wordt dit als huiswerk gemaakt.
Groep 3 en 4 doet tweemaal per week een half uur Muiswerk, groep 5 en 6 driemaal en groep 7 en 8 viermaal. Daarnaast wordt incidenteel huiswerk meegegeven.
Er wordt verwacht en gecontroleerd dat de opgegeven tijd aan het huiswerk wordt besteed.
Meer mag altijd en is succesvol: kinderen die regelmatig extra Muiswerk maken hebben hogere resultaten op school
Er wordt verwacht dat de opgegeven tijd aan het huiswerk wordt besteed. Meer mag altijd en is succesvol: kinderen die regelmatig extra Muiswerk maken hebben hogere resultaten op school.
Het huiswerk dient ook ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. We stellen daarom de aanschaf en het gebruik van een agenda in de groepen 7 en 8 verplicht. Deze agenda wordt via school aangeschaft, zodat alle kinderen dezelfde agenda hebben en de kosten voor de ouders laag blijven (ongeveer € 2,-). De leerkracht zal u hierover informeren. Met de aanschaf van een agenda willen wij de kinderen leren plannen, systematisch te denken en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun schoolverplichtingen.
Wanneer kinderen moeite hebben met het ontwikkelen van huiswerkdiscipline, kunt u daarvoor altijd de leerkracht om advies vragen.