Huiswerk

Waarom huiswerk
Naast de extra oefentijd die betere resultaten oplevert dient het opbouwen van huiswerk ook ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Van ouders verwachten we dat zij het maken van huiswerk stimuleren. Dit kan door een vast moment op een dag in te stellen, het geven van een rustig plekje en het tonen van belangstelling voor wat uw kind doet. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen een agenda. Daarmee willen wij ze zelf leren plannen, systematisch te denken en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun huiswerk.

Huiswerk Lezen
We verwachten we dat ieder kind vanaf groep 1 t/m 8 thuis een kwartier tot een half uur per dag wordt voorgelezen en/of zelf leest. Dit bevordert de ontwikkeling van de leesvaardigheden en met name het begrijpend lezen enorm.

Huiswerk Muiswerk
Vanaf groep 2 hebben de kinderen een eigen inlogcode voor Muiswerk adaptief. Groep 2 werkt daar thuis aan.  Vanaf groep 3 wordt dit als huiswerk gemaakt.  Adaptief betekent dat het op maat wordt aangeboden. De toetsen worden op school gemaakt en daarna wordt door het programma automatisch het daarbij aansluitende werk klaargezet. De leerkracht kan dit ook zelf gericht doen. Groep 3 en 4 doet tweemaal per week een half uur Muiswerk, groep 5 en 6 driemaal en groep 7 en 8 viermaal.  Daarnaast wordt incidenteel huiswerk meegegeven. Er wordt verwacht en gecontroleerd dat de opgegeven tijd aan het huiswerk wordt besteed. Meer mag altijd en is succesvol: kinderen die regelmatig extra Muiswerk maken hebben hogere resultaten op school. 

Overig huiswerk
In groep 3 t/m 8 wordt ook incidenteel ander huiswerk gegeven, zoals woordjes of topo, etc. Dit komt bovenop het Muiswerk en het leeskwartiertje.

Goed huiswerkgedrag telt ook mee bij het advies voor het Voorgezet Onderwijs. Wanneer kinderen moeite hebben met het ontwikkelen van huiswerkdiscipline, kunt u daarvoor altijd de leerkracht om advies vragen.