Bijbelrooster

Elke week is er een thema met een aantal Bijbelverhalen  aan de beurt. Zo gaan we in ongeveer 2 jaar de hele Bijbel rond.  U kunt het rooster hier downloaden  en u heeft het ook ontvangen. Dan kunt u ook thuis met uw kinderen over dezelfde verhalen lezen en spreken!
DOWNLOAD BIJBELROOSTER


Bewegingsonderwijs en sportactiviteiten

Bewegingsonderwijs en sportactiviteiten
Kinderen hebben veel beweging nodig daarom krijgen ze tweemaal in de week gymles. Eén les wordt gegeven door een leerkracht met gymbevoegdheid: meester Ilco. Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, meester Hans, geeft ook elke week een gymles aan alle groepen. Indien nodig neemt hij contact met u op over de motorische ontwikkeling van uw kind. De vakleerkracht coördineert ook alle andere sportactiviteiten waar we als school jaarlijks aan mee doen. Actuele informatie vindt u op onze website bij ‘Over school / sport’.
Voor de lessen bewegingsonderwijs moeten de kinderen gymkleding meenemen: een gympakje of korte broek met een T-shirt en gymschoenen (geen turnschoentjes) in de groene tas met het logo van de Morgenster met daarop de naam van uw kind. De schoenen moeten een stevige, lichtgekleurde zool hebben. De gebruikte gymkleding gaat steeds mee naar huis, zodat u deze kunt wassen. Wilt u hier op toezien?
De kleuters hebben alleen goed passende gymschoenen nodig, voorzien van hun naam. De gymschoenen worden op school bewaard.
Het is belangrijk dat kinderen tijdens de gymles gymschoenen aandoen. Zo worden letsel en besmettelijke aandoeningen als voetschimmel en wratten voorkomen. Zonder gymschoenen mag een kind niet meedoen met de gymles.
Indien uw kind om medische redenen een keer niet aan het bewegingsonderwijs kan deelnemen, verwachten wij een briefje van u als ouder/verzorger.
 

Bidden met ouders

Iedere morgen is er in de personeelskamer gelegenheid om samen te bidden met andere ouders. U bent van harte welkom van kwart voor 9 tot half 10.

 

De bouwen

Aan het begin van het schooljaar 2018 - 2019 telt onze school 9 groepen.
Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn vormen we in de loop van het schooljaar een startgroep voor kinderen die vier jaar worden. Er zijn ongeveer 225 leerlingen.

De leerjaren zijn verdeeld in twee bouwen:
• Onderbouw: groep 1 t/m 4, bouwcoördinator: Mayra Douglas
• Bovenbouw: groep 5 t/m 8, bouwcoördinator: Niels Vroege

De VVE-coördinator is Heleen Bronkhorst. Zij is de verbindende schakel tussen de voorschool en de onderbouw.

Brede Schoolactiviteiten

Tijdens het schooljaar worden na schooltijd Brede Schoolactiviteiten aangeboden in 3 blokken van 10 weken. Uw kind kan per keer voor 1 activiteit inschrijven. De activiteiten van de Brede School zijn deels in onze eigen school en deels in een van de andere scholen om ons heen en worden door externe docenten gegeven. De activiteiten worden u kosteloos aangeboden, maar zijn niet vrijblijvend. Er wordt verwacht dat uw kind na inschrijving deelneemt aan alle lessen uit het blok. Het doel van de Brede School is dat uw kind een brede talentontwikkeling krijgt door aan veel verschillende activiteiten deel te nemen.
De schoolcoördinator voor deze activiteiten is Jolande Geertsema.

Buitenschoolse opvang

Het team van Partou heet uw kind(eren) van harte welkom op hun opvang aan de Ophemerthof 81 in Amsterdam. Dit is dichtbij metrostation Holendrecht. Deze locatie is ook op loopafstand van onze school en de kinderen worden door de medewerkers van Partou opgehaald. Zij werken hier met 4 pedagogisch medewerkers. Ook op studiedagen en sommige vrije weken kunt u bij hen terecht.
Voor meer info: www.partou.nl/kinderopvang-noord-holland/amsterdam/zuid-oost/ophemerthof
Telefoon: 020-4524788.
Het telefoonnummer van het servicekantoor is 088-2357550.
Partou biedt op dit moment geen voorschool aan.