Bijbelrooster

Elke week is er een thema met een aantal Bijbelverhalen  aan de beurt. Zo gaan we in ongeveer 2 jaar de hele Bijbel rond.  U kunt het rooster hier downloaden  en u heeft het ook ontvangen. Dan kunt u ook thuis met uw kinderen over dezelfde verhalen lezen en spreken!
DOWNLOAD BIJBELROOSTER


Bewegingsonderwijs en sportactiviteiten


Bewegingsonderwijs en sportactiviteiten
Kinderen hebben veel beweging nodig daarom krijgen ze tweemaal in de week gymles. Eén les wordt gegeven door een leerkracht met gymbevoegdheid: meester Ilco. Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, meester Hans, geeft ook elke week een gymles aan alle groepen. Indien nodig neemt hij contact met u op over de motorische ontwikkeling van uw kind. De vakleerkracht coördineert ook alle andere sportactiviteiten waar we als school jaarlijks aan mee doen. Actuele informatie vindt u op onze website bij ‘Over school / sport’.
Voor de lessen bewegingsonderwijs moeten de kinderen gymkleding meenemen: een gympakje of korte broek met een T-shirt en gymschoenen (geen turnschoentjes) in de groene tas met het logo van de Morgenster met daarop de naam van uw kind. De schoenen moeten een stevige, lichtgekleurde zool hebben. De gebruikte gymkleding gaat steeds mee naar huis, zodat u deze kunt wassen. Wilt u hier op toezien?
De kleuters hebben alleen goed passende gymschoenen nodig, voorzien van hun naam. De gymschoenen worden op school bewaard.
Het is belangrijk dat kinderen tijdens de gymles gymschoenen aandoen. Zo worden letsel en besmettelijke aandoeningen als voetschimmel en wratten voorkomen. Zonder gymschoenen mag een kind niet meedoen met de gymles.
Indien uw kind om medische redenen een keer niet aan het bewegingsonderwijs kan deelnemen, verwachten wij een briefje van u als ouder/verzorger.
 

Bidden met ouders


Elke morgen is er in de personeelskamer gelegenheid om samen te bidden met andere ouders. U bent van harte welkom van kwart voor 9 tot half 10.

 
Partou BSO Holendrecht- buitenschoolse opvang

 

(Ophemerthof 81, Amsterdam)

We werken met een team van 3 pedagogisch medewerkers.

De groepen zijn zodanig ingericht dat ze een huiselijke sfeer creëren.
Een kleine groep van 4 tot en met 7 jaar en een grote groep van 7 tot en met 12 jaar.
Onze openingstijden zijn 7.30 tot en met 18.30 uur.

Ons Pedagogisch beleid is op thematische basis met een pedagogisch
werkplan. Elk ouder ontvangt een jaarplanning met daarin het activiteitenaanbod
van de maand.

Activiteiten zoals bezoek aan het nuon, sporten, knutselen, samen koken met de kinderen, museum bezoek
enzovoorts.
Verder bieden wij ook voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur. De kinderen krijgen een warme kop thee, een crackertje en worden daarna naar school gebracht. Wij bieden warm eten aan op de dinsdagen woensdag. Dit zit inclusief in het contract naar keuze.

Voor inlichting kunt u bellen met het hoofdkantoor op nummer
020- 3986111 of 020-4524788

De bouwen


Aan het begin van het schooljaar 2016 - 2017 telt onze school 9 groepen en een schakelgroep voor halve dagen.
Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn vormen we in de loop van het schooljaar een startgroep voor kinderen die vier jaar worden. Er zijn ongeveer 250 leerlingen.

De leerjaren zijn verdeeld in twee bouwen:
• Onderbouw: groep 1 t/m 4, bouwcoördinator: Mayra Douglas
• Bovenbouw: groep 5 t/m 8, bouwcoördinator: Janine Hamersma

De VVE-coördinator is Conny van Beelen. Zij is de verbindende schakel tussen de voorschool en de onderbouw

Brede Schoolactiviteiten


Tijdens het schooljaar worden na schooltijd Brede Schoolactiviteiten aangeboden in 3 blokken van 10 weken. Uw kind kan per keer voor 1 activiteit inschrijven. De activiteiten zijn deels in onze eigen school en deels in één van de andere scholen om ons heen. De activiteiten worden u kosteloos aangeboden. Het doel is dat uw kind een brede talentontwikkeling krijgt door aan veel verschillende activiteiten deel te nemen. De schoolcoördinator voor deze activiteiten is Morena Taveras.