Adressen


Evangelische Basisschool de Morgenster

Holendrechtplein 42

1106 LP  AMSTERDAM ZUIDOOST

Tel: 020-6961238

info@ebsdemorgenster.nl

www.ebsdemorgenster.nl

 
 

Directie

Yola Houtenbos(Directeur)
Alienke Meijer( Adjunct-Directeur)
Holendrechtplein 42
1106 LP Amsterdam Zuid Oost
directie@ebsdemorgenster.nl
 

Bestuur

Bestuur Stichting Evangelische Basisscholen

p/a Holendrechtplein 42

1106 LP Amsterdam Zuidoost

bestuur@ebsdemorgenster.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

MR Stichting Evangelische Basisscholen

p/a Holendrechtplein 42

1106 LP Amsterdam Zuidoost

mr@ebsdemorgenster.nl

 

Ouderraad

ouderraad@ebsdemorgenster.nl

 

Vertrouwenspersoon klachtencommissie

vertrouwenspersoon@ebsdemorgenster.nl
 

Absentie van een leerkracht


Bij afwezigheid van een leerkracht hebben we een vast invalrooster. Wanneer meer leerkrachten tegelijk ziek zijn is er soms geen vervanging beschikbaar. In dat geval worden de kinderen over andere groepen verdeeld, waar ze zelfstandig werken met een vooraf samengesteld lesprogramma. In zeldzame gevallen moeten we ervoor kiezen de kinderen van de betreffende groep een dag thuis te laten blijven. Uw kind krijgt hierover een dag van tevoren een brief mee. Er bestaat dan geen mogelijkheid uw kind op school op te vangen. In de groepen 1 en 2 kan het gebeuren dat ’s morgens aan u gevraagd wordt uw kind weer mee naar huis te nemen of onder te brengen bij familie of vrienden. Wij doen ons best om deze situatie te voorkomen.


Aanmelding van nieuwe leerlingen


Voor het aanmelden van kinderen die vier jaar zijn krijgt u een inschrijfformulier van de Gemeente Amsterdam. Daarop staat in welke periode u uw kind kunt aanmelden. Als uw kind bij ons is aangemeld krijgt u een schoolaanmeldingsformulier. Nadat u dit formulier heeft ingeleverd krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek is bepalend voor de toelating. Wij vragen tijdens de toelatingsprocedure informatie over de ontwikkeling van uw kind bij het kinderdagverblijf of de voorschool en bij de GGD.
Uw kind kan pas worden toegelaten als het zindelijk is. Het is ook erg fijn als uw kind zelfstandig naar het toilet gaat. We raden u aan dit thuis te oefenen.